Kokoomusväen seurakuntavaaliohjelma 2022

JANAKKALAN KOKOOMUSVÄEN OHJELMA                                                           

Janakkalan kokoomusväki arvostaa Janakkalan seurakuntaa ja sen työtä hallinnollisesti itsenäisenä ja taloudellisesti vakaana toimijana. Hyvä yhteistyö muiden yhteisöjen, lähiseurakuntien ja seurakuntayhtymien sekä Janakkalan kunnan kanssa on ensiarvoisen tärkeää yhteisten asioiden hoitamisessa. Uudistetun Rantalahden leirikeskuksen puitteet näemme kaikkien janakkalalaisten yhteisen kodin olohuoneena.

 Suomalaisessa yhteiskunnassa kirkko edustaa jatkuvuutta ja syvällistä käsitystä elämän tarkoituksesta. Seurakunnan roolia yksilön henkisen kehityksen turvaajana ja yhteiskunnan toiminnan vakauttajana tulee vahvistaa. Yhteiskuntamme on rakentunut luterilaisten arvojen pohjalle ja siksi haluamme rakentaa seurakunnasta yhteisöä jokaisen omilla vahvuuksilla ja osaamisella paikaksi, missä seurakunnan työntekijöiden avuksi järjestyy joukko tavallisia kansalaisia.

 Valtakunnallisesti on todettu 20–30 % nuorista tarvitsevan psykiatrista apua. Janakkalassa seurakunta ja kunta voivat yhdistää nuorisotyön resurssejaan ja lisätä siten huomattavasti aitoa nuorten kohtaamista. Silloin seurakunta entistä paremmin elää mukana ihmisten arjessa ja tukee koko ihmisen elämän kaarta vauvasta vaariin tai mummoon. Seurakuntaelämällä on paljon annettavaa kaikille ihmisille. Toisesta ihmisestä välittäminen ja yhteisen hyvän rakentaminen luovat mielestämme jatkuvuutta ja ovat vahvoja arvoja nyt ja tulevaisuudessa.