Kari Marttinen: Kuka maksaa Janakkalan uudet koulut?

KUKA MAKSAA JANAKKALAN UUDET KOULUT? 

 Uuden alakoulun rakentaminen Turengissa alkaa. Rakentamisen urakkasumma on 22 miljoonaa euroa ja lisäksi kunta on varautunut nykyisen koulun purkamiskustannuksiin miljoonalla eurolla. Nykyinen kunnanvaltuusto teki yksimielisen päätöksen Janakkalan strategiasta vuoteen 2030 saakka vuonna 2018. Kuntastrategian keskeisiä tavoitteita ovat asukasmäärän lisääminen kahteenkymmeneentuhanteen (20.000) asukkaaseen ja neljän uuden koulun rakentaminen. 

Yksinkertaisella matematiikalla saadaan selville, että neljän uuden koulun rakentaminen merkitsee yhteensä noin 90 miljoonan euron kustannuksia. Janakkalan asukasmäärä ei ole toistaiseksi lähtenyt tavoitteiden mukaiseen kasvuun. Parin vuoden kuluttua yksimielisistä strategiapäätöksistä vasemmisto esitti kunnanvaltuustolle asukasmäärätavoitteista luopumista. Tällainen meininki vaikuttaa äärimmäisen vastuuttomalta, koska tavoite ulottuu usealle valtuustokaudelle. 

Janakkalan nykyiseen velkamäärään, noin 60 miljoonaan euroon, yhdistettynä saadaan summaksi sataviisikymmentä (150.000 000) miljoonaa euroa. Jos kunnan nykyisestä asukasmäärästä vähennetään yli 65-vuotiaat ja alaikäiset, jää jäljelle potentiaalisten maksajien eli työikäisten kuntalaisten joukko, noin kymmenentuhatta (10.000) kuntalaista. Tästä päästään helposti henkilökohtaisen vastuun lukuun, joka on viisitoistatuhatta (15.000) euroa/henkilö. Vaikka itse voisin harkita moisen rahamäärän käyttämistä kuntainvestointeihin, haluan esittää kysymyksen: Ollaanko nyt Janakkalan kokoisessa kunnassa oikeissa mittaluokissa? Onko tämä jokaiselle työssä käyvälle janakkalalaiselle mieluista tai edes mahdollista? 

Riippumatta rahoitusjärjestelyjen mallista koulujen rakentamisen kustannukset ja koulujen käyttökulut tulevat Janakkalan kunnan asukkaiden eli meidän jokaisen maksettaviksi. Vuokramalli eli leasingrahoitus siirtää huomattavan osan rakentamiskustannuksista tuleville sukupolville. Onko tämä oikein, on meidän jokaisen tykönämme harkittava. Olen itse sitä mieltä, että rakentamisesta päättävän sukupolven on kustannuksista vastattava. Muussa tapauksessa syyllistymme velaksi elämiseen ja velkavastuiden siirtämiseen. 

Näkemykseni on, että uuden kunnanvaltuuston on pidettävä kiinni tavoitteista ja lisättävä panostuksia uusien yritysten ja uusien kuntalaisten saamiseksi Janakkalaan . Samalla tulee huolehtia siitä, että kunnan tuloja ei lisätä veroja korottamalla, vaan palveluja parantamalla ja kuntaorganisaation toimintoja tehostamalla. 

Maakuntauudistuksen tulevasta kohtalosta riippumatta esikoulut, peruskoulut, lukiot ja koulutuksen järjestäminen ovat tulevaisuudessakin kuntien vastuulla. Janakkalassa uudet koulut kaiketi tarvitaan, mutta ennen niiden toteuttamista on huolehdittava taloudellisten resurssien järjestämisestä. Tämä tarkoittaa meillä Janakkalassa kunnan väkimäärän selkeää kasvattamista ja lukuisia kooltaan merkittäviä uusia yrityksiä kuntaan. Se on täysin mahdollista, mutta se vaatii päätöksentekijöiltä laajaa yhteistyötä ja yhteen hiileen puhaltamista. 

KARI MARTTINEN

 kuntavaaliehdokas (kok.)

Julkaistu JanSa:ssa 6.5.2021