Kari Marttinen: Taitavan kuntapäättäjän profiili

Janakkalan Sanomista saimme 4.3.2021 lukea kolumnistin ohjeet, joita noudattamalla moni ehdokas saattaa saavuttaa paikan uudessa kunnanvaltuustossa. Haluan jatkaa ajatusta ja esitellä tärkeimmät ominaisuudet, joilla valituksi tultuaan voi kunnanvaltuutetun tehtävässä onnistua. 

Asenne ja ajatusmaailma on tärkeää omata ennakkoluulottomana, myönteisenä, aktiivisena ja innostuneena. Kiinnostus toisten esityksiä kohtaan ja valmiudet yhteistoimintaan parantavat suoriutumiskykyä. Kateus ja ”ei minun takapihalleni”- mentaliteetti, jota on varsin vapaasti suosittu ja harjoitettu nykyisissä valtaryhmissä, eivät kuulu lainkaan terveeseen asenteeseen. 

Vanha sanonta ”Kateus vie kalatkin vedestä” voi kunnallisessa päätöksenteossa helposti merkitä keskeisen luottamushenkilön tai valtaryhmittymän suuntausta pois itse asiasta epäolennaiseen, mikäli kateus saa tilaa päättäjien mielissä. Huonoimmillaan kateus voi estää kokonaan positiivisen kehityksen, koska lähes kaikesta voi olla kateellinen, jos sille antaa tilaa. 

Luottamus, sitä joko on tai sitten sitä ei ole. Ratkaisevaa on kysyä; luottamus mihin? Luottamus siihen, että yhdessä puoluetoverin kanssa ollaan samaa mieltä ja ajetaan tiukasti oman kylän ”siltarumpua” päätettäväksi, ei ole enää nykypäivää. Nyt ja tulevaisuudessa luottamus tarkoittaa päätösprosessin luotettavuutta ja päätösten ennakoitavuutta. Sidosryhmien on voitava luottaa siihen, että kunnan päätöksentekoprosessi monine vaiheineen pystyy tuottamaan kokonaisuuden kannalta mielekkäitä ja odotusten mukaisia päätöksiä. Käsittelyjen ja päätösten jatkuva siirtäminen ei kuulu luottamuksen olemukseen. Omanedun tavoittelu romuttaa luottamuksen.

 Äärimmäisen tärkeää on, että kunnanvaltuuston jokaisen päätöksen yhteydessä kukin valtuutettu muistaa ja tiedostaa kuntalaisten edun, sidosryhmien merkityksen ja päätösten vaikutukset yhteiseen luontoympäristöön. 

Vastuu on näistä käsitteistä vaikein. On helppoa todeta vastuullisten päätösten olevan ekologisesti, eettisesti ja humanitäärisesti kestäviä. Valitun kunnanvaltuutetun aito vastuullisuus pitää sisällään yritysmyönteisyyden, perheystävällisyyden, koulutuksen, asumisen linjaukset sekä maankäytön ja kunnan palvelutarjonnan kehittämisen kustannuslähtöisesti. 

Valtuustoryhmien tärkein vastuu muodostuu yhdessä päätettyjen tavoitteiden saavuttamisesta. Kun kunnanvaltuusto on yksimielisesti päättänyt esimerkiksi Janakkalan asukaslukutavoitteesta 20.000 asukasta vuoteen 2030 mennessä, ei voi olla oikein, että parin vuoden kuluttua yhteisestä päätöksestä todetaankin joidenkin valtuustoryhmien toimesta tavoite ylivoimaiseksi ja luovutaan koko asiasta. Vastuullisuus edellyttää jatkuvaa toteutumisen seurantaa ja muutosreagointia. 

Yhteenvetona muistamisen helpottamiseksi voidaan lyhyesti ilmaista, että kyse on alv-mallista; asenne, luottamus ja vastuu. Arvoja on varmasti monenlaisia, näillä kannattaisi ainakin aloittaa. 

KARI MARTTINEN kuntavaaliehdokas (kok.) 

Julkaistu Janakkalan Sanomissa 1.4.2021