Pirjo Kilpeläinen: Kuka minua kuuntelisi?

KUKA MINUA KUUNTELISI?

Elämme poikkeuksellista aikaa ja monikaan ei olisi uskonut, että se jatkuu näin pitkään. Osalla ihmisistä arki sujuu kuitenkin ilman suurempia murheita ja eläminen jatkuu suht´. tasapainoisena. On kuitenkin myös niitä ihmisiä, jotka ovat joutuneet luopumaan turvallisesta ja tutusta elämäntyylistään. Tämä on heille sekä fyysisesti että psyykkisesti raskasta aikaa ja voimia kuluttavaa.

Lapsiperheissä vanhempien huolet ja epävarmuus tulevasta heijastuvat myös lapsiin. Turvattomuuden tunne lisääntyy ja lapset saattavat alkaa oireilla. Tämä ilmenee mm. levottomuutena, ahdistuneisuutena, väkivaltaisena käytöksenä ja eristäytymisenä. Parisuhde joutuu koetukselle ja arjen haasteet tuntuvat ylivoimaisilta.

Perheettömät, yksin asuvat ihmiset, erityisesti ikäihmiset saattavat kokea jääneensä aivan yksin, koska sosiaaliset kontaktit ovat lähes tyystin loppuneet. Arkisten asioiden hoitaminen tai pulmatilanteisiin ratkaisujen löytäminen ei enää onnistu.

MIKÄ AVUKSI?

Kunnan, monien järjestöjen tai seurakunnan kautta on jo nykyisun saatavissa apua, MUTTA tällaista apua eivät kaikki osaa hakea, ei ole tietoa mihin tai miten ottaa yhteyttä. Avuntarve voi olla hyvinkin monimuotoista elämisen eri osa-alueille kuuluvaa, esim. remonttihankkeista psyykkiseen jaksamiseen.

Ehdotukseni on, että kunta eri toimijoiden kanssa yhteistyössä mahdollistaa tällaisen toiminnan. Tarvitsijoille olisi olemassa henkilö palvelujen ohjaamiseen, antamaan neuvoja ja opastamaan miten tulee toimia. Tällainen koordinaattori, palveluihin ohjaaja antaa yhteystiedot ja muun tarvittavan informaation tarvittaessa kädestä pitäen ohjaten. Koordinaattoriin saisi yhteyden puhelimitse tai henkilökohtaisella tapaamisella, jolloin heilläkin, joilla ei ole tietokonetta saavat tarvitsemansa avun.

Uskon, että tällainen onnistuu, kun ihmistä aidosti kuunnellaan ja toimitaan hyvässä yhteistyössä.

Johtoajatuksena on, että fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi on jokaisen oikeus.


Pirjo Kilpeläinen, kuntavaaliehdokas , Kok.