Arttu Niemelä: Yhteenkuuluvuus ja jatkuvuus lasten ja nuorten arkea helpottamassa

Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden kysyntä on kasvanut, lapset ja nuoret voivat huonommin kuin koskaan ennen. Lasten- ja nuorten mielenterveyden häiriöt ovat yleisiä: noin 15% lapsista ja 20-30% nuorista kärsii mielenterveyden häiriöistä (HUS mediatiedote 22.08.2022).

Suomessa lapsille ja nuorille tulee kovaa painetta sopia eri muotteihin, kilpailu on kovaa, koulumenestys ratkaisee jatko-opintojen suunnan, some antaa vääristyneen kuvan omasta vartalosta, kiusaamista tapahtuu nuorten arjessa monin eri tavoin.

Seurakunnan tarjoamat kerhot lapsille tuovat helpotusta perheiden arkeen ja jaksamiseen, lapset pääsevät harrastamaan turvallisessa ja ymmärtävässä ympäristössä. Rippileirit ovat nuorille kokemus, jota muistellaan vielä vanhempana omille lapsilleen. Seurakunnan ohjattu toiminta tukee lasten ja nuorten hyvinvointia jatkuvuuden ja tuomitsemattomuuden keinoin, jokainen on tervetullut ilman vaatimuksia mitä yhteisöt luovat.

Seurakunnan tilojen kustannusten nousu aiheuttaa harmaita hiuksia jokaiselle joka asioista on päättämässä. Tilojen aktiivinen käyttö laskee laskennallisia kustannuksia yhtä tapahtumaa kohden. Tehokkaasti käytetyt tilat ovat etu meille kaikille. Toimintaa vastuullisesti ja kestävästi kehittämällä voimme nostaa tilojen käyttöastetta ja saada hyötyä enemmän. Tilojen vastuullinen käyttö on hyvä myös tuoda eri yhdistyksien ja toimijoiden tietoisuuteen, kustannuksia jakamalla voimme turvata tilojen ylläpidon laadun. Nyt ei ole aika passivoitua ja sulkea tiloja vaan etsiä lisää tekemistä ja käyttöä tulee lisätä!

Lapsille ja nuorille seurakunnan tilojen aktiivinen käyttö tuo kunnassa lisää mahdollisuuksia harrastaa. Lapsille ja nuorille suunnattu toiminta on myös tehokasta ennaltaehkäisevää mielenterveyden hoitoa, arvot joita seurakunta edustaa tuo pysyvyyttä, traditioita ja jokaisen arvostamista auttaa nuoria oikealle tielle. Jätetään some ja yhteisön vaatimukset hetkeksi, ollaan mukana seurakunnan toiminnassa, rauhoitutaan ja arvostetaan hetkeä minkä olemme nyt saaneet.

Ei anneta lasten ja nuorten jäädä yksin!

 Kirjoittaja on Janakkalan Kokoomusväen seurakuntavaaliehdokas

Nro 9 Arttu Niemelä