Marko Ahtiainen: Janakkala tarvitsee valtuustosopimuksen

Janakkala tarvitsee valtuustosopimuksen

Janakkalan kunta on poliittisten päättäjien laajalla yksituumaisuudella tehnyt mittavat investoinnit koulurakentamiseen. Investoinnit ovat lasten ja opettajien terveyden näkökulmasta välttämättömiä. Kunnan tytäryhtiöiden kiinteistöissä on korjausvelkaa, jotka tulevat vaatimaan edelleen uusia päätöksiä. Ajoittain kahden taajaman Tervaskosken ja Turengin sekä kylien pitkäjänteinen kehittäminen törmäävät päätöksenteossa vastakkainasetteluun.

Mittavat investoinnit ja koko kunnan pitkäjänteinen kehittäminen vaativat päättäjiltä neuvottelutaitoja ja kykyä tehdä päätöksiä. Kuntalaisten ja yritysten näkökulmasta kunnallisen päätöksenteon olisi hyvä olla ennustettavaa ja johdonmukaista. Päätöksenteon keskeinen elementti on virkamiesvalmistelu. Valmistelussa otetaan huomioon lainsäädäntö ja kuntalaisten tarpeet. Valmistelu vaatii asiantuntemusta ja kykyä sovittaa erilaiset tarpeet esityksiksi, joilla on edellytyksiä edetä päätöksiksi aina kunnanvaltuustoa myöten.

Kuluneen vaalikauden aikana ongelma on ollut, että poliittinen päätöksenteko esimerkiksi Turengin keskustan kehittämisessä ei ole edennyt. Virkamiehillä on teetetty valmistelua, joka on vienyt merkittävästi maankäytön suunnittelun resursseja ja sitten valtuusto ei ole kyennyt tekemään päätöksiä. Keskustan virhealeluiden ja palvelujen kehittäminen pysähtyi valtuuston enemmistön tahdon mukaisesti. Samantyyppisiä riskejä näen kuntayhtiöiden tulevaisuuden pohdinnassa ja investointitarpeissa.

Päätöksentekijät saavuttavat yhteistyöllä tulevaisuuden tahtotilan, joka edistää kunnan kehittämistä, varmistaa kunnan investoinnit ja takaa keskeiset tärkeät peruspalvelut kuntalaisille. Päätöksenteon ja valmistelun tehokkuutta voidaan lisätä vaalien jälkeen tekemällä valtuustosopimus, johon tärkeimmät valmisteltavat kokonaisuudet aikataulutetaan ja sovitaan valtuutettujen muodostamien uusien valtuustoryhmien kesken. Tätä tulen kuntalaisena tai päätöksentekijänä, riippuen kuntalaisten tahdosta, esittämään uusille valtuustoryhmille.

Marko Ahtiainen, kuntavaaliehdokas (kok) 

Janakkalan Kokoomuksen pj 

Kokoomuksen valtuustoryhmän pj

www.markoahtiainen.com