Marko Ahtiainen: Hyvinvointialueen vaaleista, palvelut murroksessa

Hämäläisten terveys-, sosiaali- ja pelastustoimen palvelut murroksessa

Tammikuussa järjestetään hyvinvointialueiden vaalit. Kanta-Hämeen yhdentoista kunnan osalta on kysymyksessä peruspalvelujen saatavuuden ja vaikuttavuuden uudelleen organisoituminen hyvinvointialueeksi. Talouden osalta valtiovarainministeriön laskelmien mukaan kyseessä on 761 miljoonan euron kustannukset, joista hyvinvointialueellamme päätetään.

Olen seurannut hyvinvointialueeseen valmistautumista eri rooleissa. Johtopäätökseni on, että tulevan hyvinvointialueen ensimmäinen tehtävä on ottaa erilaisten asiakkaiden tarpeet huomioon. Hyvänä keinona on asiakastarpeiden määrittely, palvelujen simulointi asiakasnäkökulmasta sekä palvelumuotoilu. Uudistuksessa palveluja pitää tarkastellaan paremmin asiakkaiden tarpeiden, palvelujen vaikuttavuuden ja saatavuuden näkökulmasta. Vasta tämän jälkeen voidaan tehdä päätöksiä lopullisesta organisoitumisesta ja palveluverkosta sekä keinoista, joilla palveluja tarjotaan. Asiakaslähtöisyys on tärkein uudistuksen lähtökohta.

Meillä on erinomainen mahdollisuus hyödyntää alueellamme järjestöjen ja yritysten resursseja palvelujen vaikuttavuuden ja saatavuuden varmistamisessa. Hyvinvointialueen palvelujen tarjonnan rakentuminen asiakastarpeiden pohjalle jättää monia mahdollisuuksia palvelujen tuottamiselle. Hyvinvointialueen henkilöstön muodostaa alustavien arvioiden mukaan n. 6500 eri alojen ammattilaista. Henkilöstön osaamisen hyödyntäminen yhdessä järjestöjen ja yritysten resurssien kanssa takaa meille maakunnassa parhaat vaikuttavat palvelut. Henkilöstön osalta työssäjaksaminen ja osaamisen hyödyntäminen on muutoksessa pidettävä mielessä. Monituottajamalli on maakunnan ihmisten etu.           

Palvelujen saatavuus maakunnan erikolkissa on haastava yhteinen kehittämisen lähtökohta. Tässä keskeistä on ymmärtää ja hyödyntää erilaiset mahdollisuudet palvelujen tuottamiseen. Terveyskioskit, erilaiset kiertävät palveluautot ja monikanavaiset digitalisaatiota hyödyntävät yhteydenpito mahdollisuudet kannattaa ottaa huolellisesti valmistelussa huomioon. Valmistelussa ja päätöksenteossa on hyvä muistaa, että seinät eivät hoida yhtään ihmistä. Ihmiset huolehtivat asiakkaiden tarpeista. Ammattilaisten asiantuntemuksen saatavuus on mahdollista varmistaa koko hyvinvointialueella nykyistä paremmin, asiakaslähtöisemmin ja vaikuttavammin.       

Hyvinvointialueen vaaleissa päätetään ihmisten arjen asioista. On tärkeään, että valituksi tulevat huomioivat asiakastarpeet, ymmärtävät monituottajamallin mahdollisuudet ja varmistavat innovatiivisilla tavoilla palvelujen saatavuuden koko maakunnan alueella. Pelastustoimi ei saa jäädä sivurooliin, vaan pelastusalan ammattilaisten ja laajan vapaapalokuntalaisten verkoston resurssit meidän arjen turvallisuuden varmistajana pitää ottaa keskeisesti huomioon. Päättäjiksi valituilta edellytetään vahvaa talousosaamista ja kykyä taloudellisten ratkaisujen tekoon. Vakaa ja vastuullinen taloudenpito varmistaa palvelujen saatavuuden tulevaisuudessa.    


Marko Ahtiainen
toimitusjohtaja, hallitusammattilainen
Janakkalan kunnanvaltuuston puheenjohtaja 
maakuntahallituksen jäsen  
Aluevaaliehdokas (Kok.), Kanta-Häme  

www.markoahtiainen.com