Marko Ahtiainen: Arvoista tärkeimmät

Arvoista tärkeimmät

Julkista keskustelua värittää kuntavaalien läheisyys. Kansanliikkeet ja niiden ehdokkaat ovat liikuttavan yksituumaisia peruspalvelujen tärkeydestä. Sairaiden, ikäihmisten ja lapsiperheiden huomiosta käydään armotonta kilpailua erilaisilla palvelulupauksilla. Ympäristö, yhdenvertaisuus ja digitalisaatio vilahtelevat puheissa. Näiden meille kaikille tärkeiden palvelujen rahoitukseen tarjotaan lääkkeeksi pääministerin taholta kunnallisveron progression kiristämistä. Lääke on turmiollinen palvelujen rahoituksen näkökulmasta.

Suomen kokonaisveroaste 42,2 % oli vuonna 2019 Euroopan seitsemänneksi korkein. OECD-maiden kokonaisveroasteen keskiarvo oli 33,8 %. OECD-maiden keskiarvo on nykyisessä globaalissa taloudessa tärkeä mittari. Kokonaisveroaste säteilee työnteon ja yritystoiminnan kannattavuuteen, taloudelliseen toimeliaisuuteen sekä siihen, kuinka kussakin maassa ja kunnassa saadaan työnteon ja yrittämisen kautta luotua taloudellista vaurautta, jolla meille kaikille tärkeät peruspalvelut rahoitetaan. Mitä korkeampi kokonaisveroaste on, sitä vähemmän syntyy toimivien yritysten osalta investointeja, työpaikkoja ja uutta kannattavaa yritystoimintaa.

Yli 40 000 euroa ansaitsevat kansalaiset rahoittavat ansiotulokertymästä 95,8 %. Näitä kansalaisia on 22 % suomalaisista. Viidennes kansasta rahoittaa n. 96 % ansiotuloveroilla rahoitettavista palveluista. Talouslukuihin sisältyy raadollinen kuva siitä, johon pohjoismaisen hyvinvointi yhteiskunnan alati kasvava palvelujen tarjonta on kansantaloutemme perustan ajanut. Taloutemme kivijalka on pahasti korjaamisen tarpeessa. Palvelut voidaan säilyttää ja niitä voidaan kehittää panostamalla työllisyyteen ja yrittäjyyden edellytyksiin.

Janakkalassa käydään tätä samaa keskustelua palvelujen tärkeydestä ja niiden rahoittamisesta. Palvelut voidaan rahoittaa kestävällä tavalla keskittymällä luomaan taloudellista toimeliaisuutta. Yksityisten maanomistajien kanssa yhteistyössä kaavoitettavat yritys- ja asumisen tonttiratkaisut, kunnan hankintaosaamisen parantaminen ja yritys- ja työllisyysvaikutusten arviointi kaikissa keskeisisä päätöksissä ovat kaikkien kunnan mahdollistamien palvelujen kivijalka. Tarvitsemme nykyisten yritysten entistä parempaa menestystä ja uusia yrityksiä kuntaamme. Yritysten menestys turvaa työpaikat ja vahvistaa kunnan verotulokertymää. Verojen ja veroluonteisten maksujen kiristäminen rapauttaa kunnan tulopohjaa keskipitkällä ja pitkällä tähtäimelle.

Janakkalan kunnallisessa päätöksenteossa työ ja yrittäminen ovat arvoista tärkeimmät. Vain kehittyvällä työllisyysasteella ja yritysten menestyksellä voidaan turvata nykyisten ja tulevien kuntalaisten palvelut. Kunnan mahdollistamien palvelujen käyttäjien, joita me kaikki jossakin määrin olemme, kannattaa keskittyä taloudellisen toimeliaisuuden vahvistamiseen. Meidän kannattaa yhteistuumin pyrkiä verojen ja veroluonteisten maksujen keventämiseen suunnitelmallisesti ja harkitusti.

Marko Ahtiainen (kok) kuntavaaliehdokas, Janakkala

Kirjoitus on julkaistu Hämeen Sanomien mielipidekirjoituksissa 29.5.2021

www.markoahtiainen.com