Kuntavaalit 2021

TEEMME! 
Janakkalan Kokoomuksen tavoiteohjelma ja tavoitteet vaalikaudelle 2021 - 2025 

Talous 
Janakkalan Kokoomukselle terve ja kestävä taloudenpito on kunnia-asia. 

Hyvä taloudenpito lähtee osaavista ja laadukkaista hankinnoista. Investointien kokonaiskuvan hahmottaminen ja kriittinen hyötyarviointi kunnan asukkaiden ja yritysten hyväksi pitää päätöksenteossa olla jatkuvan arvioinnin kohteena. 

Kuntalaisille ja kuntaan muuttaville on mahdollistettava terveellinen ja viihtyisä asumisympäristö. Yritysten mahdollisuuksia sijoittua kuntaan on edistettävä. Kuntayhteistyön keinoin on varmistettava tulevaisuuden resurssit.

Hyvällä johtamisella saavutetaan tuloksia.  Hyvä henkilöstöjohtaminen tuottaa tehoa ja työssäjaksamista. 

Tavoitteemme talouden osalta vaalikaudelle 2021-2025:
- kunnallisveroa ei koroteta vaalikauden aikana 
- verotulokertymä ja kunnan talous vahvistuvat yritysten 
  menestyksen, asukasmäärän kasvun ja tarkan taloudenpidon 
  ansiosta 


Terveys 
Ihmisten fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi on jokaisen kuntalaisen oikeus.

Yksilöllisten ja kaikille janakkalalaisille helposti saavutettavissa olevien lähiterveys- ja erikoissairaanhoitopalvelujen järjestäminen on kunnia-asiamme. 
Kehitämme näitä palveluja jatkuvassa ja rakentavassa yhteistyössä eri toimijoiden ja hoitavan henkilökunnan kanssa. 

Liikunta- ja kulttuuripalvelujen saatavuus ovat merkittävässä roolissa kuntalaisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämisessä.  

Tavoitteemme vaalikaudelle 2021 – 2021:
- kuntalaisten pääsy perus- ja erikoissairaanhoidon palveluihin 
  nopeutuu
- kunnan työntekijöiden työssä viihtyminen paranee ja 
  sairauspoissaolot vähenevät  

Tulevaisuus
Edistämme koko kunnan monipuolisia asumis- ja työskentelymahdollisuuksia.

Kannatamme lähipalveluita, -tuottajia ja -yrittäjiä. 

Luomme kaavoituksella mahdollisuuksia asumiseen ja yrittämiseen yhteistyössä kunnan ja yksityisten maanomistajien kanssa. 

Tunne- ja työelämätaitojen harjoittelu sekä omien vahvuuksien löytäminen tulevat osaksi Janakkalan lasten ja nuorten arkea.

Tuemme oikeutta ympärivuotiseen asumiseen vapaa-ajan asunnoille.


Tavoitteemme vaalikaudelle 2021 – 2025:
- kunnan asukasmäärä kasvaa hallitusti vaalikauden aikana ja sen myötä 
  verotulopohja paranee 
- kuntalaisten ja yritysten arviot kunnan toiminnasta paranevat 

Turvallisuus 
Turvallisuuden tekemiseen tarvitaan kaikkia – me pyrimme vaikuttamaan siihen, että
kukaan kuntalainen ei jää yksin.

Tuetaan ja kehitetään yhdessä kolmannen sektorin toimijoiden (mm. kyläseurat) osaamista ja valmiutta osallistua turvallisuuden kehittämiseen yhdessä kunnan kanssa.

Verkostoitumalla vaikutetaan ylikunnallisten ja valtion viranomaisten turvallisuutta
ylläpitävän toiminnan laatuun ja saatavuuteen Janakkalan kunnassa. 

Vahvistetaan kunnan ydintehtävien toimintavalmiutta häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Turvallisuus tavoitteemme vaalikaudelle 2021 – 2025:
- kuntalaisten kokema turvallisuuden tunne paranee ja sitä 
  seurataan aktiivisesti
- onnettomuuksien ja tapaturmien määrä Janakkalassa vähenee ja viranomaisten vasteaika hälytykissä lyhenee